CFTR-genen

Normala CFTR-proteiner skyddar organens funktion

Den så kallade CFTR-genen instruerar kroppen att producera det som kallas CFTR-kanalproteiner. Genen innehåller en uppsättning av instruktioner som förs vidare till andra delar av cellen där CFTR-protein sedan tillverkas.

När CFTR-proteinerna har tillverkats skickas de upp till cellytan. Här fungerar de som kanaler, med portar som öppnas och stängs för att låta vatten och partiklar transporteras in i och ut ur cellerna.1 Detta hjälper kroppen att bevara en sund balans av salt och vätska. En sund salt- och vätskebalans behövs för att hålla det slem som skyddar luftvägarna och magtarmkanalen tunt och lättflytande. Detta säkerställer att organ som lungorna, bukspottkörteln, levern och tarmarna fungerar normalt.2

CFTR

Illustration på CFTR-proteiner i en normal cell.

När CFTR-proteiner inte fungerar som de ska

Vi känner till minst 2 000 olika mutationer i CFTR-genen, av vilka minst 242 orsakar cystisk fibros. De flesta är mycket sällsynta.3 Om båda CFTR-generna som ärvs från föräldrarna har en mutation som orsakar CF, producerar kroppen defekta CFTR-proteinkanaler.4 Beroende på typen av varje mutation kan detta leda till minskat antal CFTR-proteiner på cellytan, och/eller att CFTR-proteinerna inte fungerar som de ska. När CFTR-proteiner inte fungerar som de ska är kanalerna inte öppna tillräckligt länge, tillräckligt ofta eller är för trånga.5

När det finns för få CFTR-proteiner på cellytan kan det bero på genmutationer som gör att instruktionerna för tillverkningen av CFTR-proteiner är felaktiga eller att de delar av cellen som sätter ihop CFTR-protein läser av dem fel. Andra mutationer kan leda till produktion av defekta proteiner som förstörs av cellen innan de når cellytan eller proteiner som är instabila och som försvinner alltför snabbt från cellytan.5

Om man har för få CFTR-proteiner på cellytan eller om CFTR-proteinerna inte fungerar på rätt sätt kan vatten och molekyler, såsom kloridjoner, inte förflytta sig fritt in i och ut ur celler, vilket i slutänden kan leda till att slemmet i lungorna och andra kroppsdelar blir tjockt och segt.5

Ta reda på din CF-genotyp

Människor med CF har antingen två exemplar av samma CF-mutation eller två olika CF-mutationer. Din läkare bör kunna tala om vilka CFTR-mutationer du har, din så kallade genotyp. Om din journal inte innehåller uppgift om dina CFTR-mutationer, är det viktigt att ta reda på vilka mutationer du har. Din läkare kan göra det med hjälp av ett genetiskt test.6

CFTR

Illustration av för få CFTR-proteiner.

Defekt

Illustration av CFTR-proteiner som inte fungerar som de ska.

  1. Wang W, Linsdell P. Conformational change opening the CFTR chloride channel pore coupled to ATP-dependent gating. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. 2012;1818(3):851-860.

  2. MacDonald K, McKenzie K, Zeitlin P. Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Protein Mutations. Pediatric Drugs. 2007;9(1):1-10.

  3. US CF Foundation, Johns Hopkins University, The Hospital for Sick Children. The Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2). Available from: http://www.cftr2.org/mutations_history.php. Accessed June 2016.

  4. Orenstein DM. Cystic Fibrosis: A Guide for Patient and Family. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004

  5. Derichs N, et al. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis. European Respiratory Review 2013; 22(127): 58 - 65.

  6. Welsh MJ, Ramsey BW, Accurso F, Cutting GR. Cystic fibrosis: membrane transport disorders. In: Valle D, Beaudet A, Vogelstein B, et al. eds. The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease. The McGraw-Hill Companies Inc; 2004: part 21, chap 201. www.ommbid.com.