Cystisk fibros och CFTR: kunskap för att leva

Med större kunskap om cystisk fibros (CF) och CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) kan du göra mer – för dig själv, din familj och din vardag.

Läs mer om CF och CFTR-vetenskap

Vem riktar sig den här sidan till?

Användbara källor