Sömn

Sömn – viktigt men svårt

Sömnen är viktig för den allmänna hälsan och välbefinnandet, men många patienter med CF sover dåligt eller har sömnstörningar. Det finns många saker som kan påverka sömnkvaliteten för dig som har CF, bland annat hosta, vissa mediciner och det ökade andningsarbetet.1

Sömnstörningar

Sömnstörningar och nattlig hypoxi (minskad syretillförsel) är vanliga bland människor med CF, och i vissa fall kan syrgasbehandling behövas.2 Rådfråga din läkare om du har svårt att sova eller märker en förändring i dina sömnvanor.

Sömnstörningar kan förekomma hos vem som helst, men studier visar att sömnkvaliteten minskar om lungfunktionen försämras.3,4,5 De faktiska orsakerna till sömnproblem behöver ofta utredas, men effekterna av det kan märkas direkt på den drabbade. Den som lider av

sömnstörningar kan ha svårt att koncentrera sig, få humörsvängningar eller känna sig svagare i kroppen. Sömnen är därför väldigt viktig för livskvaliteten i stort.5,6

Sova över hos någon eller sova länge

Om du ska sova över hos någon, kom ihåg att ta med dig tillräckligt med medicin för den tid som du ska vara hemifrån. Om du planerar att sova länge, till exempel under veckoslut och semestrar, planera din tid så att du inte missar en dos av din behandling.

  1. Jankelowitz L, Reid K, Wolfe L et al. Cystic Fibrosis Patients Have Poor Sleep Quality Despite Normal Sleep Latency and Efficiency. Chest. 2005;127(5):1593-1599.

  2. De Castro-Silva C, De Bruin VMS, Cavalcante AGM, et al. Nocturnal Hypoxia and Sleep Disturbances in Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology. 2009;44:1143-1150.

  3. Piper AJ, Dobbin CJ. Sleep and quality of life in cystic fibrosis. 2008. In: Verster JC, Pandi-Perumal SR, Streiner DL (eds) Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine. Humana Press.

  4. Vandeleur M et al. How well do children with cystic fibrosis sleep? An actigraphic and questionnaire-based study. J Pediatr. 2017;182:170-176.

  5. Byars KC et al. Sleep disturbance and sleep insufficiency in primary caregivers and their children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2020;19(5):P777-782.

  6. Shakkottai A et al. Sleep disturbances and their impact in pediatric cystic fibrosis. Sleep Med Rev. 2018;42:110-110