Motion

Motion bidrar till det allmänna välbefinnandet
 

Regelbunden fysisk aktivitet bör vara en central komponent i behandlingen av cystisk fibros för alla som har sjukdomen, oavsett ålder och svårighetsgrad.1 Fysisk aktivitet ska dock utövas med måtta och alla nya aktiviteter ska diskuteras med läkare eller sjuksköterska för att säkerställa att de är säkra och lämpliga.

Aktiviteter som höjer pulsen och förbättrar muskelstyrkan anses vara särskilt bra för människor med CF. Sådana aktiviteter kan vara löpning, fotboll, simning och dans.2

Men vissa idrotter är inte lämpliga för människor med CF. Exempelvis kan aktiviteter som innebär att man befinner sig på hög höjd (t.ex. skidåkning) eller att lungorna utsätts för tryck (dykning med syrgastub) vara riskabla.3

 

När du funderar över en ny fysisk aktivitet, kom ihåg att först diskutera den med din läkare eller sjuksköterska och att tänka igenom hur aktiviteten kommer att passa in i ditt liv och din rutin. Det är lättare att hålla fast vid fysiska aktiviteter som är både lättillgängliga och roliga.

Kom ihåg:

 •  All form av fysisk träning är bättre än ingen alls.
 •  Välj något som du kommer att gilla, helst något med inslag av kardiovaskulär träning
 •  Fundera över motionsformer som du kan utöva tillsammans med vänner och/eller familj för att få stöd och motivation.
 •  Motion kan fördelas över dagen, allt behöver inte göras på en gång.
 •  Aktiviteter som du ägnar dig åt i 15 till 30 minuter är bäst. Börja långsamt med motionsprogrammet och öka gradvis.
 •  Om din kropp säger att motionen är för intensiv, eller för mycket, minska tempot eller sluta.
 •  Planera din medicinering och ditt intag av mat och dryck kring din motion.
   

Kontrollera vädret när du vill motionera

Människor med CF måste vara försiktiga när vädret är varmt och fuktigt eftersom det kan orsaka värmestress. Vid CF förlorar man mer salt via svetten så det är viktigt att dricka isotona drycker (drycker som innehåller elektrolyter – salter som natrium- och kloridjoner som hjälper cellerna att fungera) för att ersätta saltet.

  1. Smyth A, et al. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros 2014; 13: S23-S42.

  2. John Hopkins Cystic Fibrosis Centre. Living with CF – Exercise. Available from: http://www.hopkinscf.org/living-with-cf/managing-treatments/exercise/. Accessed June 2016.

  3. Hirche T, et al. Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care team members. J Cyst Fibros 2010; 9: 385 ̶ 399.

  Relaterade källor