Defekt CFTR-protein

Personer med cystisk fibros har CFTR-proteiner som inte fungerar på rätt sätt
 

Vi känner till minst 2 000 olika mutationer i CFTR*-genen, av vilka minst 242 orsakar cystisk fibros (CF) och de flesta är mycket sällsynta.1 Om båda CFTR-generna som ärvs från föräldrarna har en mutation som orsakar CF, producerar kroppen defekta CFTR-proteinkanaler.2

Beroende på typen av varje mutation kan detta leda till minskat antal CFTR-proteiner på cellytan, och/eller att CFTR-proteinerna inte fungerar.

När CFTR-proteiner inte fungerar som de ska är kanalerna inte öppna tillräckligt länge, öppnas inte så ofta som de borde eller är de för trånga.3

När det finns för få CFTR-proteiner på cellytan kan det bero på genmutationer som gör att instruktionerna för tillverkningen av CFTR-proteiner är felaktiga eller att de delar av cellen som sätter ihop CFTR-protein läser av dem fel. Andra mutationer kan leda till produktion av defekta proteiner som förstörs av cellen innan de når cellytan eller proteiner som är instabila och som försvinner alltför snabbt från cellytan.3

 

För få CFTR-proteiner:

cftr

 

CFTR-proteiner som inte fungerar på rätt sätt:

cftr2

 

Om man har för få CFTR-proteiner på cellytan eller om CFTR-proteinerna inte fungerar på rätt sätt kan vatten och molekyler som kloridjoner inte förflytta sig fritt in i och ut ur celler, vilket i slutänden kan leda till att slemmet i lungorna och andra kroppsdelar blir tjockt och segt. Detta kan störa organfunktionen och orsaka symptom på CF.3

Olika mutationer har olika effekter på CFTR-proteinkanalernas funktion.4

 

*CFTR = Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

 

References

  1. US CF Foundation, Johns Hopkins University, The Hospital for Sick Children. The Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2). Available from: http://www.cftr2.org/mutations_history.php. Accessed June 2016.

  2. Orenstein DM. Cystic Fibrosis: A Guide for Patient and Family. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

  3. Derichs N, et al. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis. European Respiratory Review 2013; 22(127): 58 - 65.

  4. Welsh MJ, Ramsey BW, Accurso F, Cutting GR. Cystic fibrosis: membrane transport disorders. In: Valle D, Beaudet A, Vogelstein B, et al. eds. The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease. The McGraw-Hill Companies Inc; 2004: part 21, chap 201. www.ommbid.com.

Relaterade källor