Sömn och resor

Det är viktigt att tänka igenom hur sömn och resor kan påverka dagliga rutiner
 

 

Sömn

Sömnen är viktig för den allmänna hälsan och välbefinnandet, men många patienter med cystisk fibros (CF) sover dåligt eller har sömnstörningar. Det finns många saker som kan påverka sömnkvaliteten hos människor med CF, bland annat hosta, vissa mediciner och det ökade andningsarbetet.1

Sömnstörningar och nattlig hypoxi (minskad syretillförsel) är vanliga bland människor med CF, och i vissa fall kan syrgasbehandling behövas.2Rådfråga din läkare om du har svårt att sova eller märker en förändring i dina sömnvanor.

 

 

Sova över och sova länge

Om du ska sova över hos någon, kom ihåg att ta med dig tillräckligt med medicin för den tid som du ska vara hemifrån. Om du planerar att sova länge under veckoslut eller semestrar, planera den tid då du ska ta din behandling så att du inte missar en dos.

 

Resor

Se till att du planerar i förväg när du ska resa bort så att du har all medicin som du kommer att behöva.

Före semestrar, särskilt om du ska resa utomlands, är det en bra idé att stämma av dina behandlingsplaner med din läkare.

Om du vet att du kommer att vara hemifrån:

 •  Ta med medicin och andra tillbehör för några extra dagar, t.ex. några extra tabletter eller nebulisatormasker.
 •  Tänk på att packa extra tabletter separat för den händelse att du förlägger eller förlorar en uppsättning tabletter.
 •  Ha med dig ett lättillgängligt, fettrikt mellanmål när du reser. Det kan fortfarande vara ett nyttigt mellanmål, som en näve nötter eller frön.
 •  Håll andra informerade och ha med dig kontaktuppgifter till din läkare eller sjuksköterska för den händelse att du behöver fråga om råd.

 

Resa utomlands

CF hindrar dig inte från att resa utomlands, det krävs bara lite planering.

Kom ihåg att prata med din läkare eller sjuksköterska om eventuella resor som du funderar över. De kan diskutera den sjukvård som finns tillgänglig på ditt resmål och eventuella landsspecifika hänsyn som måste beaktas.

 

Förbereda dokument

Innan du reser ska du se till att du har alla dokument som du behöver för att resa med mediciner och för att få tillgång till sjukvård på resmålet.

Sådana dokument kan vara:3

 • En detaljerad medicinsk rapport och vaccinationsjournal (på engelska).
 • Ett tullintyg som visar att du har tillstånd att resa med mediciner, nålar och syrgasbehållare (beroende av dina behov). Det kan också vara bra att ha med ett brev från läkaren som förklarar vilka mediciner du behöver och ungefärliga mängder.
 • Uppgifter om din försäkring, inklusive kontaktuppgifter för nödsituationer.
 • Kontaktuppgifter till ditt CF-vårdteam hemma.
 • Kontaktuppgifter till en CF-klinik eller ett välutrustat sjukhus på resmålet.
 • Kontaktuppgifter till en lokal patientförening (om sådan finns).
   

 

Under resan

Det finns många olika faktorer att tänka på när man reser utomlands, från infektionsrisken under flygresan till de krav som säker transport av medicinerna ställer, förändringar i klimatet och i vilken mån det finns lokala CF-vårdenheter.3 Allt detta bör diskuteras med ditt CF-vårdteam innan du ger dig iväg.

Om du flyger är det en bra idé att underrätta flygbolaget om dina behov i god tid före avresedagen, helst när resan bokas och sedan igen några dagar före avresan. Flygbolaget bör ge dig det stöd du behöver för att tryggt komma ombord på planet och för att du ska ha det bekvämt under hela flygresan. Om du reser med syrgas kan du behöva vidta särskilda åtgärder för detta.3

Om du reser med mediciner ska du helst ha med dem i handbagaget. Om det inte är möjligt bör du ha en veckas förråd som du bär med dig för den händelse att en resväska kommer bort.3

References

 1. Jankelowitz L, Reid K, Wolfe L et al. Cystic Fibrosis Patients Have Poor Sleep Quality Despite Normal Sleep Latency and Efficiency. Chest. 2005;127(5):1593-1599.

 2. De Castro-Silva C, De Bruin VMS, Cavalcante AGM, et al. Nocturnal Hypoxia and Sleep Disturbances in Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology. 2009;44:1143-1150.

 3. Hirche T, et al. Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care team members. J Cyst Fibros 2010; 9: 385 ̶ 399.

Relaterade källor